Brez stresa
Blag stres
Zmeren stres
Močan stres
Pretiran stres
Meritve vodnega potenciala pred zoro - Ψpd

Meritve vodnega potenciala lista opoldan - Ψleaf

Meritve vodnega potenciala stebla opoldan - Ψstem