Meteo podatki za izbrano časovno obdobje

Podatki se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.
Tabelarični prikaz
datum Tmin Tmax Tmean padavine aktivne ure obsevanje vlažnost ETC WI HI