Meteo podatki za izbrano časovno obdobje

Podatki se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.
Temperatura
Padavine in evapotranspiracija
Deficit ali presežek vode
Winklerjev indeks
Razred vinogradniške klime Oznaka Vrednosti HI [°C]
Zelo topla HI+3 > 3000
Topla HI+2 2400 - 3000
Zmerno topla HI+1 2100 - 2400
Zmerna HI-1 1800 - 2100
Hladna HI-2 1500 - 1800
Zelo hladna HI-3 ≤ 1500
Huglinov indeks
Sončno obsevanje
Indeks hladnih noči
Povprečje najnižjih nočnih temperatur v mesecu
Razredni intervali [°C]
Območje zelo hladnih noči ≤ 12
Območje hladnih noči > 12 ≤ 14
Območje zmerno hladnih noči > 12 ≤ 18
Območje toplih noči > 18